Munsterstraat 16 - 7418 EV Deventer - telefoon: 0570 - 210500

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Iedere ondernemer heeft te maken met een belastingaangifte. Wij nemen deze zorg uit handen en verzorgen allerlei aangiften voor jou. Je bent ervan verzekerd dat de door ons verzorgde belastingaangifte voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dat deze tijdig bij de belastingdienst binnenkomt, en dat je door ons adequaat geïnformeerd wordt over de voortgang van het aangifteproces.

Belastingaangifte doen?

Mocht je niet zeker weten of je überhaupt een belastingaangifte moet doen, dan kun je altijd bij ons terecht. Wij verzorgen voor je onderneming graag de volgende aangiftes:

  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting/BTW
  • ICP-aangifte
  • Dividendbelasting

Vennootschapsbelasting

Maakt een BV winst, dan betaalt zij de vennootschapsbelasting. Hoeveel belasting er moet worden afgedragen en in welk land een bedrijf belastingplichtig is, hangt van een aantal factoren af.

De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen, zoals de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv). Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, namelijk voor zover zij een onderneming drijven.

Wij zijn volledig op de hoogte van de regelingen rond de vennootschapsbelasting en uiteraard bieden wij je graag een helpende hand.

Loonheffing

Nadat de werkgever de loonheffingen heeft ingehouden op het loon van zijn werknemer(s) en zijn eigen aandeel in de loonheffingen heeft berekend, moet hij het totaal aangeven aan de Belastingdienst. Dat totaal meldt hij op de aangifte loonheffingen.

Voor onze klanten die de verwerking van hun personeelssalarissen aan ons overlaten, verzorgen wij tevens periodieke aangiften loonheffingen. Heb je vragen over loonheffingsvraagstukken, stel ze: wij staan je graag met raad en daad bij.

Omzetbelasting/BTW

Als ondernemer lever je producten en/of diensten, daarmee ben je hoogstwaarschijnlijk verplicht omzetbelasting af te dragen. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door organisaties die niet btw-plichtig zijn. Wij verzorgen graag je periodieke aangifte BTW.

De fiscale wet- en regelgeving met betrekking tot de omzetbelasting staat bekend om zijn complexiteit en roept vele vragen op. Welke producten en diensten worden belast, en tegen welke tarieven? In welk land moet belasting afgedragen worden? Welke vrijstelling mag toegepast worden en waarop? Wanneer mag er aftrek van voorbelasting plaatsvinden? Welke bedragen kunnen in aftrek worden genomen? Wanneer is er sprake van een verleggingsregeling? Wij komen deze en andere vraagstukken geregeld tegen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

ICP-aangifte

Sinds 2010 moet je een opgave doen van geleverde goederen en diensten aan landen binnen de EU. Deze opgaaf wordt de ICP (Intra Communautaire Prestaties)-aangifte genoemd en vervangt de vroegere ICL-opgave. Er zijn uitzonderingen op de diensten die u op de ICP-opgave behoort te vermelden:

  • Diensten die te maken hebben met onroerend goed, zoals onderhoud
  • Diensten met betrekking tot personenvervoer
  • Diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
  • Diensten die door restaurants en cateringbedrijven verricht zijn
  • Diensten die te maken hebben met de verhuur van vervoermiddelen voor maximaal 30 dagen, en verhuur van schepen voor maximaal 90 dagen

Wij verzorgen de ICP-aangifte voor jou. Indien nodig adviseren wij omtrent welke goederen en diensten in deze aangifte vermeld dienen te worden.

Dividendbelasting

Dividendbelasting is een internationaal veel voorkomende vorm van belasting, die door een staat wordt geheven op inkomen in de vorm van dividend. De belasting wordt geïnd door inhouding op de dividenduitkering. Dividendbelasting is veelal een voorheffing, maar niet onder alle omstandigheden; de vennootschap die het dividend uitkeert, houdt de belasting op de dividendbetaling in en draagt de belasting vervolgens aan de fiscus af. De aldus afgedragen dividendbelasting mag vervolgens door de aandeelhouder in mindering gebracht worden op de door hem (over het dividend) verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wij helpen je graag bij het opstellen van de aangifte dividendbelasting. Wij zien er tevens op toe dat de afgedragen dividendbelasting teruggevorderd wordt, voor zover dat mogelijk is.

Gericht advies

Je ontvangt van ons altijd deskundig belastingadvies wanneer wij je belastingaangifte verzorgen. Door onze ervaring in financiële aangifte afhandeling kun je er zeker van zijn dat je aangifte tijdig en in goede orde door de Belastingdienst wordt ontvangen. Van ons krijg je adviezen waar je echt iets aan hebt.

Praat met ons over jouw plannen!

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.