Munsterstraat 16 - 7418 EV Deventer - telefoon: 0570 - 210500

Belastingaangifte

Belastingaangifte

Iedereen heeft te maken met de belastingaangifte. Wij nemen je zorg uit handen en behandelen allerlei aangiften voor jou. Je kan er daarbij op rekenen, dat de door ons verzorgde aangifte volgens de regels opgesteld zijn.

Ook als je niet zeker weet of je überhaupt een aangifte moet doen, kan je altijd bij ons terecht.

Wij verzorgen graag de volgende aangifte soorten voor je:

  • Inkomstenbelasting
  • Successierecht / erfbelasting
  • Schenkingsrecht

Inkomstenbelasting

Particulieren en zelfstandigen die in Nederland wonen of in Nederland inkomen genieten, kunnen verplicht zijn aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Je bent inkomstenbelasting verschuldigd over het belastbaar inkomen. Dit belastbaar inkomen is onderverdeeld in drie boxen:

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Elke box kent afzonderlijke aftrekposten en er gelden verschillende tarieven per box. Niet iedereen betaalt inkomstenbelasting, want deze is vaak al in de vorm van loonheffing betaald. De loonheffing is dan eindheffing. Het is ook mogelijk dat je belasting terug krijgt. Als je vermoedt dat je te veel belasting hebt betaald en dat je niet in aanmerking komt voor een verplichte aanslag, dan kun je de te veel betaalde belasting terugvragen met een T-biljet.

Voorwaarden
Je bent verplicht aangifte te doen voor inkomstenbelasting indien je ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je woont in Nederland of je geniet inkomen in Nederland.
  • Je bent particulier of ondernemer met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (de bv is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting).

Het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en de ingehouden loonheffing bedraagt meer dan een wettelijk vastgesteld bedrag, of je hebt inkomsten genoten waarvoor geen inkomstenbelasting is betaald.

Heb je vragen over inkomstenbelasting, stel ze: wij staan je graag met raad en daad bij.

Dividendbelasting

Ontvang je dividend? Dan moet de vennootschap waarvan je het dividend ontvangt dividendbelasting over de uitkering inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kun je verrekenen met de inkomstenbelasting. Je moet hiervoor in je aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel dividend je hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden.

In een aantal situaties heb je recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Erfbelasting

Als iemand overlijdt, ontvangen de erfgenamen zijn of haar erfenis. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen moeten belasting betalen over het bedrag dat ze krijgen, de zogenaamde erfbelasting. De Belastingdienst verstrekt ongeveer vier maanden na het overlijden een aangifteformulier aan de erfgenamen, dat binnen acht maanden na het overlijden moet worden ingevuld en ingediend. Je kan hier overigens wel uitstel voor aanvragen.

Schenkingsrecht / Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Op het moment dat een inwoner van Nederland een schenking ontvangt van een ander, kan de verkrijger schenkbelasting verschuldigd zijn over de waarde van deze schenking. Of er schenkingsrecht verschuldigd is en hoe hoog deze schenkingsrechten zijn, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger. Wij helpen en adviseren je graag bij deze aangifte(n).

Je helpende hand

Je ontvangt van ons altijd deskundig belastingadvies wanneer wij je aangifte verzorgen. Door onze ervaring in financiële aangifte afhandeling kan je er zeker van zijn dat je aangifte tijdig en in goede orde door de Belastingdienst wordt ontvangen. Van ons krijg je adviezen waar je echt iets aan hebt.

Praat met ons over jouw plannen!

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.