Munsterstraat 16 - 7418 EV Deventer - telefoon: 0570 - 210500

Herstructureren

Herstructureren

Herstructurering staat sinds jaar en dag volop in de belangstelling. Bedrijven zijn altijd in ontwikkeling en ondernemers blijven op zoek naar de fiscaal meest voordelige structuur. Naast het fiscale aspect kunnen ondernemingen het besluit tot herstructureren nemen om:

  • Ondernemingrisico’s te beperken.
  • Meer flexibiliteit te creëren.
  • Op groei te reageren.
  • Een holdingstructuur op te zetten.

Kies je voor een BV? Dan kun je ook nog kiezen of dat er één of meerdere moeten zijn. Je kan bijvoorbeeld ook een holdingstructuur met meerdere werkmaatschappijen opzetten. En zo zijn er nog veel meer situaties en vraagstukken denkbaar. Het kiezen van de voor jou optimale oplossing vergt kennis van de fiscale (on)mogelijkheden. Wij hebben deze kennis en kunnen je met raad en daad ter zijde staan.

Herstructureren

Er kunnen verschillende redenen zijn om de juridische structuur van je onderneming te wijzigen. Hierbij kan in hoofdlijnen onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Fiscale aspecten met het oog op: een toekomstige overdracht van de onderneming;huidige en verwachte rendementen van de onderneming.
  • Verkoopbaarheid c.q. mogelijkheid tot participatie.
  • Aansprakelijkheid.

Fiscale aspecten

Overdracht vanuit een IB-onderneming (of een enkele BV) kan grote nadelige fiscale gevolgen met zich meebrengen. Onderzoek naar de mogelijke gevolgen maakt deel uit van de verkoopvoorbereiding. Aan de hand van een waardering van de goodwill en stille reserves brengen wij de verwachte fiscale gevolgen van een toekomstige overdracht in kaart. Deze gevolgen vergelijken wij met de gevolgen van de overdracht vanuit de optimale structuur.

Het verschil ligt doorgaans in het feit of er een verkoop plaatsvindt vanuit een IB-onderneming, een enkele BV of een meervoudige BV-structuur. Daarnaast kan de hoogte van de dagelijkse rendementen een reden zijn om de IB-onderneming in te brengen in een BV-structuur.

Verkoopbaarheid c.q. mogelijkheid tot participatie

Bij verkoop vanuit een BV(-structuur) zijn in plaats van alleen de activa (passiva) en activiteiten (zoals bij een IB-onderneming) ook de aandelen over te dragen. Dit vergroot de kans op meer geïnteresseerde potentiële kopers. Bij een overdracht van de aandelen van de vennootschap blijft de band met de onderneming immers (meer) in stand. De tenaamstellingen van de contracten, (bepaalde) vergunningen, de bezittingen en de financieringen van de BV blijven in het begin gehandhaafd. De BV krijgt alleen een andere eigenaar.

De BV-structuur is ook de juiste structuur wanneer sprake is van een gefaseerde overdracht aan bijvoorbeeld een MBI- of MBO-kandidaat. Je kunt kiezen voor en gefaseerde overdracht wanneer je eerst wilt ervaren hoe iemand is en functioneert. Daarnaast heeft de doorsnee MBI- en MBO-kandidaat vaak problemen met het financieren van de overname. De meerderheid van de aandelen kunnen behouden worden en kan de MBI-kandidaat zich bewijzen en ‘inverdienen’. Tot die tijd zit je niet samen, met een nog relatief onbekende, in een IB-onderneming met alle mogelijke gevolgen van dien.

Aansprakelijkheid

Als IB-onderneming is de ondernemer als privé-persoon aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn aangegaan. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de IB-onderneming haar verplichtingen jegens (bepaalde) schuldeisers niet nakomt, deze schuldeisers ook de mogelijkheid hebben aanspraak te maken op het privé-vermogen. Bij een BV en het liefst met een bovenliggende holding (waardoor het aansprakelijk vermogen beperkt wordt) is dat onder voorwaarden níet het geval. Met uitzondering van bepaalde situaties geldt dat privé-vermogensbestanddelen “veilig zijn” en dus buiten de risicosfeer van de werkmaatschappij vallen wanneer gewerkt wordt vanuit een BV.

Advies van TweeDee

Wij beoordelen de juridische structuur van je onderneming, bepalen of deze structuur de juiste is en indien nodig brengen wij een advies uit over welke structuur wij juist achten. Als je besluit om tot herstructurering over te gaan, kunnen wij de benodigde acties coördineren. Voor meer informatie en een persoonlijk advies kun je contact opnemen met ons.

Praat met ons over jouw plannen!

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.